Agnieszka Olędzka , której gwasze można oglądaćod piątku w galerii Akcent, zapewne podpisalaby się pod tymi słowami. Jej malarstwo daje radość, pozwala cieszyć się kolorem.

Agnieszka jest malarką młodego pokolenia, mieszka w Sopocie. Wystawia swoje prace od 1985 roku. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i w 15 indywidualnych w kraju i za granicą, przede wszystkim w Niemczech i w Holandi, którą jest zafascynowana.(...) W białostockiej galerii Akcent pokazała cykl swoich gwaszy z ostatnich dwóch lat, wedle jej słów różniących się od jej wcześniejszych prac. Artystka zrezygnowała z poprawności, opowiadając się za spontanicznością, swobodą malarskiej wypowiedzi.

Harmonia koloru i światła tworzy poetycki, pełen dziecięcej naiwności i zachwytu, chociaż nie pozbawiony dramatyzmu świa†. Drzewa,m ludzkie postaci malowane są w uproszczonych formach przybierając wymiar magiczny, nierzecywisty. Sytają się nanifestacją wrażliwości, emocjonalną wizją natury człowieka. (...)

(jen)