Agnieszka Olędzka zamieszkała w Sopocie, jest znaną z oryginalnej twórczości artystką, uprawiającą z dużym powodzeniem malarstwo i grafikę. Uznanie przyniosły jej przede wszystkim gwasze na papierze, charakteryzujące się odważną, inspirowaną twórczością dzieci konwencją. Zaskakująco prosta i pogodna tematyka, ujęta w sposób lakoniczny (co tu jest zaletą), o silnie kontrastujących zestawieniach barwnych, rytmicznych uderzeniach pędzla, to podstawowe środki artystyczne, za pomocą których artystka buduje urocze, wdzięczne obrazy, dające optymizm i - spotykany już tylko u dzieci - bezinteresowny zachwyt dla świata zewnętrznego. Artystka pielęgnuje tę odkrywczą infantylność, pozostawiając dzieła wzruszające, a przy tym wolne od natrętnego dziś, dydaktycznego komentarza o współczesności. Twórczość Agnieszki obserwujemy z satysfakcją od dawna. W 2001 roku zaprosiliśmy ją do prezentacji w naszej galerii. Wystawa odbyła się w czasie 1-25 marca 2001 roku. Oceniliśmy ją wysoko, cieszyła się także zainteresowaniem publiczności i mediów. Galeria wydała z tej okazji katalog, którego szatę graficzną zaprojektowała artystka. Jako Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, udzielamy Agnieszce Olędzkiej pełnej rekomendacji artystycznej.

Gabriela Kurowska

www.pgs.pl

Ms Agnieszka Olędzka  living in Sopot is an artist known for her original work and pursuing painting and graphics successfully. Her best known pieces of work include gouache on paper. Their bold convention has been inspired by children’s creative activity. The surprisingly simple and cheerful subject matter expressed in a laconic way (which is an advantage here ), with strongly contrasting composition of colours and rhythmic touches of the brush - these are artistic means used by the artist for building charming and graceful pictures full of optimism and child-like selfless delight in the external world. The artist cultivates this innovative childishness, leaving her pictures touching but free of today’s persistent didactic comments on the modern times. We have been following Agnieszka’s work for a long time. In the year 2001 we invited her to make a presentation in our gallery. The exhibition took place from 1st to 25th March 2001. We had a high opinion about it and it also enjoyed the interest in public and media. On this occasion our gallery issued a catalogue designed by the author of the exhibition. The State Gallery of Art in Sopot grants its full artistic recommendation to Mrs Agnieszka Olędzka.

Gabriela Kurowska. Curator.  State Gallery of Art in Sopot. www.pgs.pl